KiddoKitchen

Publik

Statiska sidor

Användarvillkor

Uppdaterad 28 September 2022
Ladda ner appen gratis för fler recept, artiklar och mer information.
KiddoKitchen på App StoreKiddoKitchen på Google Play

Uppdaterad 28 September 2022

Varmt välkommen till KiddoKitchen!

Innan du börjar använda vår app rekommenderar vi att du läser igenom dessa Användarvillkor som utgör ett avtal mellan oss. Vi uppdaterar kontinuerligt dessa villkor och den senaste versionen finns alltid att tillgå på vår hemsida och i vår app. Genom att använda eller besöka KiddoKitchens hemsida eller app ger du ditt samtycke till dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa Användarvillkor. Vid betydande ändringar kommer vi att förmedla dessa i vår app/hemsida samt i vissa fall via e-post. Genom fortsatt användning av våra tjänster samtycker du till den uppdaterade versionen, som träder i kraft efter publicering, givet att gällande rätt inte säger annorlunda.

Genom att registrera e-post på Kiddokitchen.se samt i vår app bekräftar du att vi får skicka email-utskick till dig med uppdateringar rörande barn och mat. Se vår Integritetspolicy för information kring hur vi behandlar personuppgifter (länk).

Hör naturligtvis av dig om du har några frågor eller funderingar kring våra villkor - annars ses vi appen!

VIKTIGT ATT NOTERA ÄR ATT ALL VÅR INFORMATION I BÅDE VÅR APP OCH HEMSIDA ÄR GENERELL OCH UTGÖR INTE MEDICINSK RÅDGIVNING OCH ÄR INTE SUBSTITUT FÖR VÅRD. VARJE BARN ÄR UNIKT OCH KONSULTERA ALLTID BARNAVÅRDSCENTRALEN, VÅRDCENTRAL OCH/ELLER LÄKARE VID BEHOV ELLER OSÄKERHET. VI TAR INTE NÅGOT MEDICINSKT ANSVAR FÖR DITT ANVÄNDANDE AV DEN INFORMATION ELLER DE RECEPT SOM ÅTERFINNS I APPEN.

Parter

Följande allmänna villkor (hädanefter: ”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller mellan dig (Användaren) och KiddoKitchen AB (org.nr 559367-9771) (hädanefter: “KiddoKitchen”; kan kallas “oss” och “vi”) och gäller all användning av vår hemsida och/eller vår app.

Om KiddoKitchen

KiddoKitchen är en app som tillhandahålls av KiddoKitchen AB som vill hjälpa föräldrar genom dess barns matresa, vilket innefattar recept, information och kunskapsdelande relaterat därtill.

Användning

Personligt bruk

All användning av vår hemsida och app skall vara för personligt bruk och får inte under några omständigheter användas för kommersiellt bruk. Användarkonton får ej föras vidare till tredje part. Användare ansvarar för att behandla sina inloggningsuppgifter konfidentiellt och för att dessa inte hamnar i annans hand.

Kostnader

Användningen av KiddoKitchen är kostnadsfri med potentiell valmöjlighet för Användaren att få tillgång till visst premiuminnehåll. Detta kan bestå i engångsavgift eller återkommande avgift på prenumerations basis. Innan avgift betalas kommer du få möjlighet att granska och acceptera villkoren relaterat till vad du köper.

Användarmaterial och forumKiddoKitchen möjliggör användare att ladda upp egna recept, bilder, kommentarer och annat material (“Användarmaterial”) i vår app, dels i vår receptfunktion och dels i vårt forum inbegripet direktkommunikation med andra användare. All kommunikation med oss, andra användare och i förhållande till Användarmaterial skall ske i enlighet med gällande lag (inbegripet kring integritet och upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter) och får inte på något sätt vara av kränkande, diskriminerande, bedräglig, sexuell eller i övrigt skadade karaktär.

Vid uppladdning av Användarmaterial, bl.a. innefattande recept och bilder garanterar du att du innehar alla nödvändiga rättigheter (inkl. upphovsrätt och varumärkesrätt) till det du laddar upp.

Användaren är ensamt ansvarig för all uppladdning av Användarmaterial innefattande att KiddoKitchen inte kan hållas ansvarig för eventuella anspråk från tredje part / andra användare med anledning av materialet. Det innebär att du själv är ansvarig för allt du laddar upp samt meddelanden du skickat samt att du kan ställas till svars.

Användarmaterial får inte innehålla personuppgifter såsom e-mailadresser, fullständiga namn eller telefonnummer.

Medicinsk rådgivningInget av vårt innehåll är avsett att utgöra medicinsk rådgivning och inte heller ersätta vård. Vid osäkerhet eller frågor, vänd dig alltid till barnavårdscentral, vårdcentral och/eller läkare. Vi garanterar inte att all information är användbar eller korrekt för din familj/ditt barn.

Missbruk

KiddoKitchen har alltid rätt att avsluta användares konto i fall av missbruk, t.ex. brott mot dessa villkor. I tillägg till att kontot stängs ner kan du komma att bli ansvarig för eventuella kostnader som missbruket föranlett. All användning som är olaglig eller i strid med dessa villkor är uttryckligen förbjuden.

Tillgång och ändringar

KiddoKitchen förbehåller sig rätten att från en tid till en annan, med eller utan förvarning, stänga ner appen för underhåll eller av andra tekniska skäl samt att ändra dess funktionalitet och genomföra andra uppdateringar. Sådana åtgärder ska ske skyndsamt och med så få störningar som möjligt men skall ej föranleda någon rätt till ersättning för användarna.

Immateriella rättigheter

KiddoKitchen (alternativt eventuella samarbetspartners) innehar alla immateriella rättigheter som tillhandahålls på hemsida och app, inbegripet men inte limiterat till upphovsrätt, varumärke, grafik, design, bilder/foton, datakod, databaser och programvara. Ingenting i dessa villkor kan tolkas som att någon immateriell rättighet eller licens övergår till Användaren.

Användaren är ägare till sitt Användarmaterial. KiddoKitchen förbehåller sig rätten att kostnadsfritt använda, lagra och kommersialisera det Användarmaterial som laddas upp i vår app. Detta inbegriper framförallt recept och bilder. Rätten till de immateriella rättigheterna kvarstår även för det fall att användaren upphör att använda sig av appen.

Tredje part / samarbetspartners

Vår hemsida och app kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser utom vår kontroll. För det fall att du besöker sådan länk görs det på egen risk och med förbehåll för sådana webbplatsers egna användarvillkor och policies. KiddoKitchen ska ej hållas ansvariga för dess innehåll. KiddoKitchen ger inga utfästelser eller garantier beträffande erbjudanden från tredje part samt tar inget ansvar för dess kommunikation, produkter eller tjänster.

Ändring av villkoren

KiddoKitchen förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa villkor i enlighet med ovan.

Användare har alltid rätt att avsluta sitt konto hos oss för det fall att samtycke inte kan ges till villkorsändringarna.

Tillämplig lag och tvistelösning

Tvister som uppstår med anledning av dessa villkor eller relaterat till användning av appen ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans samt där svensk lag ska tillämpas (förutsatt att tvingande lag inte föreskriver annat).

Kontaktuppgifter

Post
KiddoKitchen AB c/o Gyllenkrok
Valhallavägen 82
114 27 Stockholm

Email
[email protected]

Senaste artiklar

Reviews

Jag älskar KiddoKitchen! Det är så enkelt att hitta recept som passar min familj. Jag har aldrig varit så glad över att laga mat!

Recension av Rebecca

Rebecca

Hjälpsam app i vardagen! När man ska hålla reda på exakt allt så är det skönt att ha en guide för mat. Barnen har hittills älskat alla recept (och vi med för den delen). Bra med information och att man kan ställa frågor direkt till dietist också, uppskattas!

Recension av Elvni

Elvni

Tack / Slutkörd pappa

Recension av Philip

Philip

Frågor

Är KiddoKitchen appen gratis?

Ja, appen är helt gratis och går att ladda ner på både iOS och Android.

Tar ni fram era recept själva?

Vi har tagit fram ca 90 % själva och 10 % med hjälp av en konsult. Samtliga recept är validerade av vår barndietist.

Måste jag skapa konto för att få tillgång till appen?

Nej, det går fint att registrera dig som gäst. Vissa funktioner kräver dock konto så vi rekommenderar naturligtvis det.

Will an english version be released in the future?

Yes! Might take some time but stay tuned :)

Till vilka åldrar på barn riktar sig appen?

Från 4 månader till ca 7 år. Vi har dock även vuxna utan barn som älskar våra recept!

Till vem vänder man sig om man är intresserad av att samarbeta med KiddoKitchen?

Kul! Maila [email protected] så ser vi vad vi kan sno ihop.